Nhà ở xã hội sẽ được làm sổ đỏ sau khi nhận bàn giao nhà

Theo Thông tư 19 do Bộ xây dựng mới ban hành, khách hàng sẽ được làm ngay sổ đỏ sau khi nhận bàn giao nhà thay vì phải chời đợi từ 4 đến 5 năm như trước đây.

Bình luận