Nhà đất lân cận
A
 • 2
 • 2
 • 72.8 m²
 • 20 tr/tháng
B
 • 1
 • 1
 • 48.8 m²
 • 18.3 tr/tháng
C
 • 1
 • 1
 • 38 m²
 • 15.5 tr/tháng
D
 • 4
 • 3
 • 143.3 m²
 • 52.6 tr/tháng
E
 • 2
 • 2
 • 76.2 m²
 • 22.9 tr/tháng
F