Nhà đất lân cận
A
 • 2
 • 2
 • 83.2 m²
 • 29.7 tr/tháng
B
 • 1
 • 1
 • 45.4 m²
 • 25.1 tr/tháng
C
 • 2
 • 2
 • 101.2 m²
 • 34.3 tr/tháng
D
 • 2
 • 2
 • 70.6 m²
 • 38.9 tr/tháng
E
 • 3
 • 2
 • 118 m²
 • 36.6 tr/tháng
F
 • 1
 • 1
 • 45.4 m²
 • 25.1 tr/tháng