Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.35 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 92 m²
 • 3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 1.98 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 1.9 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 107 m²
 • 2.05 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 91 m²
 • 2 tỷVND