Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 82.21 m²
 • 5.9 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 122.77 m²
 • 11.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 132 m²
 • 7.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 6.65 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 80.61 m²
 • 7.55 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 6.5 tỷVND