Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 66 m²
 • 2.7 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 2.65 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 3.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 102 m²
 • 4.51 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 59.3 m²
 • 2.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 3.4 tỷVND