Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 64.73 m²
 • 1.65 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.27 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 64.7 m²
 • 1.91 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 64.4 m²
 • 2.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.85 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 73.2 m²
 • 1.9 tỷVND