Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 1.59 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.45 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 34 m²
 • 1.25 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 2.52 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.5 tỷVND