Nhà đất lân cận
A
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 3.55 tỷ
B
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.3 tỷ
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 3.1 tỷ
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 3.3 tỷ
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 57 m²
 • 2.4 tỷ
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 57 m²
 • 2.4 tỷ