Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 51.9 m²
 • 1.63 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 51.92 m²
 • 1.55 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 38.1 m²
 • 1.06 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 1.59 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 2.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 1.45 tỷVND