Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.4 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.23 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 1.2 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2.5 tỷVND