Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 78 m²
 • 2.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 45.47 m²
 • 1.6 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 54.64 m²
 • 1.65 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 53.37 m²
 • 1.7 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 48.8 m²
 • 1.5 tỷVND