Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.95 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 71.16 m²
 • 2.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 175 m²
 • 6.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 73.25 m²
 • 3.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 38 m²
 • 2.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 3.55 tỷVND