Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 40.13 m²
 • 1.17 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 1.8 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 47.25 m²
 • 1.32 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 56.92 m²
 • 1.59 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 65.2 m²
 • 1.57 tỷVND