Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 108.8 m²
 • 9 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 192 m²
 • 19.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 107 m²
 • 8.9 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 73.23 m²
 • 6.15 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73.23 m²
 • 5.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48.84 m²
 • 3.55 tỷVND