Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 85.5 m²
 • 1.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 180 m²
 • 2.45 tỷVND
C
 • 200 m²
 • 4.49 tỷVND
D
 • 80 m²
 • 1.65 tỷVND
E
 • 80 m²
 • 1.85 tỷVND
F
 • 80 m²
 • 1.85 tỷVND