Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 57.8 m²
 • 3.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 64.5 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 55.4 m²
 • 3.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 50.7 m²
 • 3.65 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 52 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 56.6 m²
 • 3.89 tỷVND