Nhà đất lân cận

A
 • 14
 • 441 m²
 • 5.35 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 53.1 m²
 • 3.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 59 m²
 • 4.39 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 85.1 m²
 • 4.3 tỷVND
E
 • 4
 • 2
 • 58.5 m²
 • 4.2 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 82.7 m²
 • 12.5 tỷVND