Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 96 m²
 • 7 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 76 m²
 • 3.45 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 52.1 m²
 • 3.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 81 m²
 • 3.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 2.28 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 63 m²
 • 3.15 tỷVND