Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 51.4 m²
 • 3.25 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 52 m²
 • 3.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 41 m²
 • 2.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 45.4 m²
 • 2.95 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 53.6 m²
 • 3.45 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 50.5 m²
 • 355 trVND