Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 13 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 13 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 68 m²
 • 11 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 11 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 90 m²
 • 17 tr/thángVND
F
 • 1
 • 1
 • 25 m²
 • 10 tr/thángVND