Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 90 m²
 • 10.5 tr/thángVND
B
 • 1
 • 1
 • 20 m²
 • 4.3 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 60 m²
 • 27 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 78 m²
 • 30 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 40 m²
 • 25 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 40 m²
 • 19 tr/thángVND