Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
  • 1
  • 2
  • 48.4 m²
  • 25 tr/thángVND
B
Đã thuê
  • 5
  • 5
  • 37.4 m²
  • 40 tr/thángVND
C
  • 2
  • 2
  • 22.6 m²
  • 20 tr/thángVND
D
Đã thuê
  • 2
  • 4
  • 50 m²
  • 15 tr/thángVND
E
Đã thuê
  • 2
  • 3
  • 23.8 m²
  • 35 tr/thángVND
F
  • 1
  • 1
  • 35 m²
  • 12 tr/thángVND