Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 4
 • 5
 • 88.4 m²
 • 17 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 82 m²
 • 13 tr/thángVND
C
 • 200 m²
 • 12 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 101 m²
 • 20 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 65 m²
 • 12 tr/thángVND
F
 • 5
 • 4
 • 113.4 m²
 • 25 tr/thángVND