Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 73.87 m²
 • 11 tr/thángVND
B
 • 2
 • 2
 • 70.17 m²
 • 12 tr/thángVND
C
 • 2
 • 2
 • 73.89 m²
 • 11.5 tr/thángVND
D
 • 2
 • 2
 • 73.87 m²
 • 13 tr/thángVND
E
 • 2
 • 2
 • 67.32 m²
 • 15 tr/thángVND
F
 • 2
 • 2
 • 67.32 m²
 • 11 tr/thángVND