Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 4
 • 180 m²
 • 25 tr/thángVND
B
 • 1
 • 4
 • 144 m²
 • 22 tr/thángVND
C
 • 2
 • 2
 • 62.4 m²
 • 9 tr/thángVND
D
 • 2
 • 2
 • 59.2 m²
 • 8 tr/thángVND
E
 • 2
 • 2
 • 69.3 m²
 • 12 tr/thángVND
F
 • 2
 • 2
 • 67.6 m²
 • 7.5 tr/thángVND