Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 32 m²
 • 12 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 4
 • 6
 • 108 m²
 • 36 tr/thángVND
C
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 14 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 10 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 10 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 47 m²
 • 13 tr/thángVND