Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 17 tr/thángVND
B
 • 1
 • 2
 • 31 m²
 • 9 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 28 m²
 • 10 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 3
 • 4
 • 50 m²
 • 22 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 24 m²
 • 10 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 6
 • 4
 • 36 m²
 • 22 tr/thángVND