Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 9
 • 10
 • 84 m²
 • 21 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 8.5 tr/thángVND
C
 • 4
 • 6
 • 65 m²
 • 18 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 71 m²
 • 14 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 4
 • 5
 • 68 m²
 • 18 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 64 m²
 • 10 tr/thángVND