Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 50.1 m²
 • 12 tr/thángVND
B
 • 50 m²
 • 12 tr/thángVND
C
 • 6
 • 4
 • 80 m²
 • 35 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 90 m²
 • 25 tr/thángVND
E
 • 6
 • 6
 • 60 m²
 • 21 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 10 tr/thángVND