Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 120 m²
 • 17 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 180 m²
 • 15 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 47 m²
 • 11 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 4
 • 2
 • 59 m²
 • 12 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 21 m²
 • 7 tr/thángVND
F
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 15 tr/thángVND