Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 40 m²
 • 10 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 40 m²
 • 10 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 8
 • 8
 • 64 m²
 • 42 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 30.24 m²
 • 20 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 6
 • 6
 • 67.5 m²
 • 50 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 3
 • 4
 • 42 m²
 • 22 tr/thángVND