Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 157 m²
 • 4.55 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 1.68 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 70.9 m²
 • 1.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 68 m²
 • 1.71 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 68 m²
 • 1.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 100 m²
 • 12.5 tỷVND