Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 113 m²
 • 9.7 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 119.2 m²
 • 12 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 113 m²
 • 9.7 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 119 m²
 • 12.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 85.7 m²
 • 8.6 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 120 m²
 • 12.5 tỷVND