Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 34 m²
 • 1.8 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 49.76 m²
 • 1.92 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 61.98 m²
 • 1.68 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 62.32 m²
 • 2.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.63 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 67.79 m²
 • 2.6 tỷVND