Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 34 m²
 • 1.27 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 50.4 m²
 • 1.67 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 1.45 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 51 m²
 • 1.72 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 42.2 m²
 • 1.47 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 72 m²
 • 2.48 tỷVND