Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 51.33 m²
 • 1.85 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 51.33 m²
 • 1.75 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 1.74 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 51.33 m²
 • 1.7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 1.82 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 45 m²
 • 1.5 tỷVND