Nhà đất lân cận

A
 • 53.7 m²
 • 3.65 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 50.4 m²
 • 1.67 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 35 m²
 • 1.35 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 35 m²
 • 1.29 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 1.75 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 51 m²
 • 1.76 tỷVND