Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 38 m²
 • 2.05 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 2.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 67 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 2.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 4 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 2.64 tỷVND