Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 86.5 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 86.5 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 3.6 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 93 m²
 • 4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 96 m²
 • 3.7 tỷVND