Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 69 m²
 • 3.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81.5 m²
 • 4.2 tỷVND
D
 • 7
 • 7
 • 52 m²
 • 11 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 78 m²
 • 2.95 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 66.2 m²
 • 10.2 tỷVND