Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 170 m²
 • 18.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 126 m²
 • 12 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 88 m²
 • 7.8 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 8 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 10.9 tỷVND