Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2.1 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 61.75 m²
 • 1.9 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 1.95 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 1.7 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 66.45 m²
 • 2.02 tỷVND