Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 1.55 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 122 m²
 • 4.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.12 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66.14 m²
 • 1.98 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 1.63 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.1 tỷVND