Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 173 m²
 • 17 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 216 m²
 • 22 tỷVND
C
 • 7
 • 5
 • 406.32 m²
 • 64 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 87.9 m²
 • 8.14 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 7.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 102.58 m²
 • 8 tỷVND