Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 41 m²
 • 2.35 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 3.1 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 5.7 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 42 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 4.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 5.6 tỷVND