Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 40 m²
 • 4.14 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 79.4 m²
 • 12.9 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 52.8 m²
 • 6.8 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 68.2 m²
 • 6.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 32.2 m²
 • 3.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 28.3 m²
 • 3.8 tỷVND