Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 53 m²
 • 1.62 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 53.53 m²
 • 1.69 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 59.9 m²
 • 1.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.68 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 83.2 m²
 • 6.8 tỷVND