Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 1.65 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 1.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 1.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 2.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 1.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 1.65 tỷVND