Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 76 m²
 • 1.6 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 76 m²
 • 1.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 3 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 80 m²
 • 1.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 75.8 m²
 • 1.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 80 m²
 • 1.59 tỷVND